Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vårdnadstvist


Specialistkompetens inom vårdnadstvister

Vi har lång erfarenhet av familjerätt och har specialistkompetens för att biträda dig i en vårdnadstvist. Att ha en välrenommerad kunnig advokat vid sin sida som bevakar och tillvaratar dina intressen är ett stort stöd vid vårdnadstvister. En skilsmässa eller separation är ofta känslomässigt svår och då är det tryggt att en erfaren advokat eller jurist vid sin sida som hjälper dig att föra din talan i domstol. Som förälder vill man ge barnen trygghet och en bra lösning när det gäller vårdnad, boende, sjuk och hälsovård och hur umgänget ska regleras. Beslut ska alltid utgå ifrån vad som är bäst för barnen och ofta kan det vara att de ska kunna gå kvar på sin förskola eller skola. Kontakten med kamrater och lärare ger kontinuitet och stadga när familjesituationen ändras.

Gemensam eller ensam vårdnad

Ofta väljer föräldrarna gemensam vårdnad vilket innebär att de fattar beslut gällande barnen gemensamt. Ibland kan det vara svårt att komma överens, kommunikationen kan ha låst sig och man behöver hjälp för att komma vidare. Då kan ni vända er till Familjerätten för att boka tid för ett samarbetsavtal. Vi bistår självklart med juridisk hjälp både före och efter samtalet hos dem. Om tvisten trots samtal inte går att lösa avgörs frågan i domstol och där bistår vi er som ombud.  Huvudregeln i svensk rätt är att barnets båda föräldrar ska ha gemensam vårdnad om barnet. Är de gifta när barnet föds eller gifter sig senare blir vårdnaden automatiskt gemensam. I övriga fall får modern vårdnaden om barnet och föräldrarna får enas om gemensam vårdnad med hjälp av familjerätten. Ensam vårdnad är den juridiska termen för när den ena föräldern ensamt har vårdnaden om ett barn. I det fall föräldrarna haft en tvist angående vårdnaden i domstol tillerkänner domstolen vårdnaden till den ena föräldern.

Boka möte med oss

Mälaradvokaterna företräder dig vid vårdnadstvist i Västerås, Eskilstuna, Köping, Sala och Örebro samt övriga orter i Västmanland.
Vid ett första möte hos Mälaradvokaterna går vi igenom varför gemensam vårdnad inte fungerar idag. Har du t ex blivit stämd i vårdnadsfrågan av den andra föräldern eller har du inte del i vårdnaden på det vis du önskar och anser är bäst för ditt barn? Vilka ändringar önskar du i vårdnadsfrågan? Vi hjälper dig även om akuta åtgärder krävs vid till exempel misstanke om övergrepp eller att barnet ska flytta utomlands eller långt inom Sverige. Vi utreder om du kan få rättshjälp och kontaktar även den andra föräldern för att erbjuda en frivillig lösning. Om förslaget avvisas kan ni besluta om ni vill gå vidare med en stämningsansökan till tingsrätten.
Frågor kring vårdnaden om barn, deras boende och underhåll är många och kan kännas tunga att ta tag i. Vi förstår att du gärna vill prata med en erfaren advokat nu direkt och vi finns bara ett telefonsamtal bort. Ring oss idag för en kostnadsfri konsultation.