Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

Mälaradvokaterna Blogg


Hjälp med affärsjuridik

Affärsjuridik kan vara komplicerat och när man gör affärer är det är smart att ta hjälp av någon som specialiserat sig på juridiska frågor inom området. Affärsjurister arbetar med att erbjuda rådgivning och stöd till företag och organisationer för att säkerställa att deras verksamhet följer lagar och regler samt för att hantera olika rättsliga frågor som kan uppstå i affärssammanhang.

Affärsjurister är ofta involverade i att utforma, granska och förhandla olika typer av avtal och kontrakt, inklusive avtal med leverantörer, kunder, anställda och samarbetspartners. De ser till att avtalen är rättsligt bindande och skyddar företagets intressen. De hjälper företag med att välja rätt företagsstruktur (till exempel aktiebolag, enskild firma, handelsbolag) och assisterar med att registrera företaget enligt gällande lagar och bestämmelser.

Affärsjurister kan även hantera ärenden som rör immateriell egendom, såsom varumärken, patent och upphovsrätt, för att skydda företagets intellektuella tillgångar. De erbjuder rådgivning om arbetsrättsliga frågor, inklusive anställningsavtal, diskriminering, uppsägningar och arbetsmiljölagstiftning.
Sammanfattningsvis är en affärsjurist specialiserad på att tillhandahålla juridisk expertis och rådgivning som hjälper företag att navigera genom den komplexa världen av affärsjuridik och säkerställa att deras verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och regler.

Läs mer >


Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en komplex och känslig process som involverar frågor om vårdnad, boende och umgänge för ett barn. Att se till barnets bästa kommer i första hand och Domstolen fokuserar på att säkerställa barnets välmående och trygghet. Dina argument och beslut för att vinna en vårdnadstvist bör alltid baseras på hur det bäst gagnar barnet.

Försök kommunicera med den andra föräldern på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Det kan vara värt att försöka lösa tvisten genom förhandling eller med hjälp av medling innan det går till rättegång. Om detta ej är möjligt samla då bevis som styrker dina påståenden om varför du bör ha vårdnad, boende eller umgänge med barnet. Det kan inkludera korrespondens, textmeddelanden, e-post, och andra relevanta bevis.

Om du har umgänge med barnet, dokumentera dessa tillfällen. Det kan vara genom foton, anteckningar eller en dagbok. Detta kan vara användbart för att visa ditt engagemang och relation med barnet. En vårdnadstvist kan vara väldigt känslomässigt påfrestande. Vi på Mälaradvokaterna ar stor erfarenhet av att hjälpa föräldrar komma överens och hitta bästa lösningen för barnet i en svår familjesituation.

Vi har lång erfarenhet och kan ge dig råd och företräder dig i rättegången. Vi kan hjälpa dig att förstå lagar och regler samt ge dig vägledning genom hela processen. Vi finns med dig i Domstolen och stödjer dig vid domstolens beslut, även om det inte går din väg. Att samarbeta och följa Domstolens beslut kan vara avgörande för att skapa en stabil situation för ditt barn.

Det är viktigt att komma ihåg att varje vårdnadstvist är unik och resultaten kan variera. Att samarbeta och visa vilja att komma överens kan ibland leda till en lösning som gynnar både dig och ditt barn utan att gå igenom en lång och kostsam rättslig process.

Läs mer >Mälaradvokaterna är en advokatbyrå med förankring i Västerås, Eskilstuna samt Köping, Arboga och Kungsör.

Mälaradvokaterna har en mångsidig inriktning. Vi företräder såväl privatpersoner som företag. Mälaradvokaternas målsättning är att med hög beredskap möta våra klienters behov av juridiskt biträde.

​​​​​​​Mälaradvokaterna har samarbets- och konsultavtal med ett flertal organisationer däribland Villaägarna, Företagarna och Personskadeförbundet.