Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Fastighetsrätt

Hyres-arrende och fastighetsrätt

Upprättande av hyres- och arrendeavtal. Biträde vid förhandling och tvister inför arrende- och hyresnämnd samt vid domstol gällande fel i fastighet. Vi på Mälaradvokaterna har stor erfarenhet av ärenden gällande fel i fastighet.

Försäljning av fast egendom – innebär många saker att tänka på och det är viktigt hur köpehandlingarna är utformade. Oavsett om du är köpare eller säljare hjälper vi dig om det uppstår problem med din fastighet. Exempelvis kan det gälla en köpare som är missnöjd med något i husets konstruktion och som vill göra gällande att det rör sig om ett dolt fel.

Entreprenadsrättsliga ärenden

Innebär avtal eller tvister som uppstår i samband med byggnationer av hus. 
Vi biträder dig hela vägen under byggnationen fram till slutbesiktningen eller  
vid tvist i domstol om något går fel.  Som konsument har du ett starkt skydd genom konsumentskyddslagstiftningen och det finns också många standardavtal som i detalj reglerar parternas mellanhavanden. 

Vi har lång erfarenhet av fastighetstvister där vi ofta företräder parter i domstol.

Vi har samarbetsavtal med Villaägarna – vilket innebär att vi är behjälpliga med juridisk rådgivning för organisationens medlemmar.
​​​​​​​
Vid behov av teknisk support samarbetar vi med ett flertal sakkunniga byggkonsulter.

Arvode och rättsskydd

Oftast finansieras vårt arvode ur rättsskyddet där vi hjälper till med att ansöka om detta hos försäkringsbolaget. I normalfallet gäller en självrisk om 20 % av arvodet för fastighetsägaren medan 80 % bekostas av försäkringsbolaget.
​​​​​​​
Välkommen att kontakta oss på Mälaradvokaterna med din förfrågan.