Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Förvaltningsrätt

Tvångsåtgärder

Vi på Mälaradvokaterna biträder i mål vid förvaltningsdomstol gällande bland annat:
  • LVU - Lagen om vård av unga
  • LVM – Lagen om vård av missbrukare
  • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
Livet är inte alltid så lätt och vi kan alla drabbas av kriser och svårigheter inom familjelivet. När något sker som man inte klarar av med de vanliga åtgärder som samhället erbjuder finns möjlighet för samhället att ingripa med olika tvångsåtgärder.

En av de mest ingripande tvångsåtgärderna – i en familj är när ett barn omhändertas. Dessa omhändertaganden styrs av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – som ska garantera rättssäkerheten.

Orsaker till beslut om tvångsomhändertagande - kan exempelvis vara brister i hemmiljön eller den unges eget beteende. Många gånger sker omhändertagandena mot barnets och föräldrarnas vilja.
I alla mål och ärenden angående att bereda vård enligt LVU förordnas offentligt biträde till såväl den unge som dess vårdnadshavare. Barn och vårdnadshavare har således alltid varsitt biträde. I de fall vårdnadshavarna har olika uppfattning i saken tilldelas även de varsitt biträde.

Juridiskt biträde

Förvaltningsrätten utser offentliga biträden - men du har alltid rätt att önska dig ett specifikt ombud. Vid dessa processer är det ofta en fördel att få ett juridiskt biträde utsett så snart som möjligt. Ett juridiskt biträde kan vara behjälplig med att föra den unges respektive vårdnadshavarnas talan i saken redan vid de inledande kontakterna med socialtjänsten. Det vill säga innan en ansökan om omedelbart omhändertagande/beredande av vård av barnet enligt LVU inlämnats till förvaltningsrätten.

​​​​​​​Hos oss på Mälaradvokaterna - har vi flera jurister med lång och gedigen erfarenhet av att företräda såväl den unge som dennes vårdnadshavare i mål och ärenden om omhändertagande av barn.
​​​​​​​
Vi är måna om att du ska känna dig trygg med oss och veta att du har ett starkt engagerat och meriterat ombud med dig genom hela processen.