Kontakta oss idag

021-580 23 97

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Förvaltningsrätt

Biträde i mål vid förvaltningsdomstol och allmän domstol gällande LVU, LVM och LPT, förordnande av god man och förvaltarskap samt frågor om verkställighet.