Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Brottmål

Har du blivit utsatt för brott? Är du misstänkt eller åtalad för brott? Oavsett vilket är det av stor betydelse att du får ett målsägandebiträde eller en försvarare som du känner förtroende för.

​​​​​​​
För oss på Mälaradvokaterna - är det viktigt att du känner dig helt trygg hos oss och våra kompetenta medarbetare som har såväl bred som mångårig erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Uppdrag vi åtar oss är:
​​​​​​​

Offentlig försvarare

Om du blivit misstänkt för brott har du i regel rätt till en offentlig försvarare som tingsrätten utser. Du som misstänkt har rätt att önska en särskild advokat om du vill. Din försvarares uppgift är att tillvarata dina intressen och bevaka dina rättigheter på bästa sätt. Ofta är det en fördel för dig att få en offentlig försvarare utsedd så tidigt i processen som möjligt. Du bör som regel begära att en offentlig försvarare utses så snart du delges misstanke om brott. Kostnaden betalas av staten och om du frikänns blir du inte återbetalningsskyldig. Döms du för brottet blir du vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader – detta beror på din inkomst.

Privat försvarare 

Även om domstolen dömer att du inte har rätt till en offentlig försvarare har du alltid rätt till en privat försvarare. Dock måste du då själv stå för kostnaden.

Målsägandebiträde 

Om du utsatts för brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde som är ditt stöd och hjälper dig igenom den juridiska processen. Tingsrätten gör bedömningen om ett målsägandebiträde behövs och utser detta. Ditt målsägandebiträde håller dig med information, följer dig på polisförhör och för din talan i domstol. Målsägandebiträdet finns för din trygghet och är helt kostnadsfritt för dig som blivit utsatt för brott. Kostnaden betalas av staten.

Särskild företrädare för barn 

Om man misstänker att ett brott begåtts mot ett barn ska i vissa fall en särskild företrädare för barn förordnas av tingsrätten. Helst utses en advokat som särskild företrädare för barnet. Om barnets vårdnadshavare är misstänkt för brottet eller om vårdnadshavaren kan antas stå i lojalitet till den misstänkte kan särskild företrädare för barnet bli aktuellt. Dennes uppgift är att tillvarata barnets intressen under rättsprocessen. Den särskilda företrädaren övertar då vårdnadshavarens rätt att fatta beslut för barnet i frågor som rör det rättsliga förfarandet. Det kan exempelvis handla om ifall förhör ska få hållas med barnet eller om skadeståndstalan för barnets räkning ska föras med anledning av det misstänkta brottet. Kostnaden för en särskild företrädare betalas av staten.

Juridiskt biträde

Om ett barn under 15 år är misstänkt för brott och en utredning inleds, utser domstolen ett juridiskt biträde för barnet på begäran av åklagaren eller vårdnadshavaren.
start3start3
start
När du anlitar oss på Mälaradvokaterna - ska du känna dig säker på att du har ett engagerat och meriterat ombud med dig hela vägen.
​​​​​​​
Vi finns här för dig - bevakar dina rättigheter, sitter med vid förhör, ger dig råd och förklarar processens gång samt biträder dig vid rättegången i domstol.