Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Notarius Publicus

Notarius publicus i Västerås

Vi på Mälaradvokaterna är förordnade av Länsstyrelsen som Notarius Publicus. Det gäller Per Odeling och Petter Hagsköld. Vi har verksamhet i Västerås och du är välkommen att boka tid och besöka oss på vårt kontor i Västerås så hjälper vi dig med ditt ärende.

Notarius publicus – betyder fritt översatt från latin ”statens sekreterare”. Uppdraget innebär att vi för statens räkning är skyldiga att fullgöra ett flertal uppdrag av olika karaktär. Notarius publicus har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. För att kunna utses till Notarius publicus krävs att du har avlagt juristexamen och det är endast ett fåtal personer i varje län som får detta förtroende.

Vi bistår dig gärna med tjänster som att:
  • Bestyrka namnunderskrifter
  • Upprätta fullmakter
  • Färdigställa avskrifter, översättningar samt andra uppgifter som rör innehåll i handlingar
  • Upprättande av apostille – en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på ett dokument är äkta
  • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas och stängs eller vid brytande av förseglingar
  • Kontrollera lotteridragningar
  • Bekräfta att någon är behörig eller innehar tjänsteställning att företräda någon annan

Apostille

En auktoriserad stämpel på ett dokument, vilken intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit på Haagkonferensen om internationell privaträtt, som antagits av de flesta länder.

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, vilket innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.
​​​​​​​
I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 enbart Notarius Publicus som utfärdar apostille.

Kontakta oss gärna med din förfrågan – vi hjälper dig med alla detaljer.