Kontakta oss idag

021-580 23 97

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Familjerätt

Generationsskiften, boutredningar, upprättande av familjerättsliga avtal, testamenten, bodelningar, arvsfrågor mm. Biträde i vårdnads-, boende- och umgängestvister.