Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation ska det fattas beslut kring barnet där fokus alltid ska vara barnets bästa. I vissa fall kan föräldrarna nå en överenskommelse på egen hand. Om en överenskommelse inte kan nås mellan föräldrarna kan det bli nödvändigt att få frågor om vårdnad, boende och umgänge prövat av domstol. Det kan då finnas anledning att anlita ett ombud. Vi företräder klienter i mål angående vårdnad, boende och umgänge. 
  • Vårdnad – Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om barnet efter en separation. Om det av något skäl inte är till barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad kan istället ena föräldern ha ensam vårdnad. Den förälder som har vårdnaden om ett barn fattar beslut kring barnet. Det kan röra sig om val av skola, kontakter med myndigheter och sjukvård. 
  • Boende – När föräldrar separerar uppstår frågan vart barnet ska bo. Om föräldrarna inte kan komma överens kring barnets boende kan en domstol besluta vart barnet ska bo. Det är barnets bästa som är avgörande.  
  • Umgänge – Barn har rätt att ha en god och nära relation till båda sina föräldrar. Barn har därför rätt till umgänge med den förälder som dem inte bor tillsammans med. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstolen besluta att barnet har umgängesrätt med den förälder som dem inte bor tillsammans med. 
Vi hjälper även med att försöka nå en överenskommelse med den andra föräldern utanför domstolen. 

Vi på Mälaradvokaterna har lång erfarenhet och gedigen kompetens av familjerättsliga ärenden. Vi kommer bistå dig genom alla steg i processen. 
  • Rättsskydd - Ditt försäkringsbolag kan bevilja rättsskydd och stå för en del av kostnaderna för ditt ombud.
  • Rättshjälp - Om försäkringsbolaget inte beviljar rättsskydd kan istället staten bevilja rättshjälp och betala en del av kostnaderna för ditt ombud. Det är din inkomst och tillgångar som är avgörande för hur stor del av ombudskostnaderna staten svarar för. 

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd alternativt rättshjälp. 

Välkommen att kontakta oss för ett första rådgivningsmöte där vi kan gå igenom de funderingar som du har. 

Bodelning

Vid en separation mellan makar eller mellan sambor ska tillgångarna fördelas mellan parterna. Det ska i regel upprättas ett bodelningsavtal. Står ni inför en separation och är överens kan vi hjälpa er att upprätta ett bodelningsavtal. Om ni inte är överens kan det vara bra att anlita ett eget ombud. Vi företräder då ena parten i ett bodelningsärende.  Vi tar även uppdrag som bodelningsförrättare från tingsrätten.

Välkommen att boka tid hos oss för ett första rådgivningsmöte.

Ekonomisk familjerätt

Vi hjälper till med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakt, skuldebrev, gåvobrev samt köpebrev. 
​​​​​​​
Välkommen att kontakta oss för ett möte.