Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Arbetsrätt

Vid frågor eller tvister gällande arbetsrätten är det viktigt att ta hjälp av erfaren expertis då exempelvis en uppsägning på felaktiga grunder kan bli en kostsam process för arbetsgivaren och både onödigt och energikrävande för bägge parter.

På Mälaradvokaterna - har vi stor erfarenhet av att hantera uppsägningar och avsked. Vi kan företräda dig i arbetsrättsliga tvister, vare sig du är arbetstagare eller arbetsgivare och med vår breda kompetens kan vi biträda dig i hela ärendet – från rådgivning till ombud i en eventuell tvist i domstol.

Vad innebär arbetsrätt?

Den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kallas arbetsrätt. De flesta känner till förkortningen LAS. Det är den lag som skyddar en arbetstagare vid uppsägningar och avsked och heter i sin helhet ”Lag om anställningsskydd (1982:80)”. Denna lag är tvingande men kan inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser.
Lagstiftningens innehåll har kompletterats under åren med vägledande domar från Arbetsdomstolen. För att på bästa sätt kunna tillvarata sin rätt är det viktigt att ha kännedom om den praxis som har utvecklats av Arbetsdomstolen – det vill säga Arbetsdomstolens vägledande domar.

Vid en uppsägning kan arbetstagaren välja mellan att företrädas av sitt fackförbund eller av ett privat ombud. Många gånger väljer arbetstagaren ett privat ombud och kan då söka rättshjälp från staten, vilket de flesta arbetstagare är berättigade till när det gäller en uppsägning.

Tveka inte att kontakta oss på Mälaradvokaterna med dina frågor.