Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

Vårdnadstvist


En vårdnadstvist är en komplex och känslig process som involverar frågor om vårdnad, boende och umgänge för ett barn. Att se till barnets bästa kommer i första hand och Domstolen fokuserar på att säkerställa barnets välmående och trygghet. Dina argument och beslut för att vinna en vårdnadstvist bör alltid baseras på hur det bäst gagnar barnet.

Försök kommunicera med den andra föräldern på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Det kan vara värt att försöka lösa tvisten genom förhandling eller med hjälp av medling innan det går till rättegång. Om detta ej är möjligt samla då bevis som styrker dina påståenden om varför du bör ha vårdnad, boende eller umgänge med barnet. Det kan inkludera korrespondens, textmeddelanden, e-post, och andra relevanta bevis.

Om du har umgänge med barnet, dokumentera dessa tillfällen. Det kan vara genom foton, anteckningar eller en dagbok. Detta kan vara användbart för att visa ditt engagemang och relation med barnet. En vårdnadstvist kan vara väldigt känslomässigt påfrestande. Vi på Mälaradvokaterna ar stor erfarenhet av att hjälpa föräldrar komma överens och hitta bästa lösningen för barnet i en svår familjesituation.

Vi har lång erfarenhet och kan ge dig råd och företräder dig i rättegången. Vi kan hjälpa dig att förstå lagar och regler samt ge dig vägledning genom hela processen. Vi finns med dig i Domstolen och stödjer dig vid domstolens beslut, även om det inte går din väg. Att samarbeta och följa Domstolens beslut kan vara avgörande för att skapa en stabil situation för ditt barn.

Det är viktigt att komma ihåg att varje vårdnadstvist är unik och resultaten kan variera. Att samarbeta och visa vilja att komma överens kan ibland leda till en lösning som gynnar både dig och ditt barn utan att gå igenom en lång och kostsam rättslig process.

< Tillbaka