Kontakta oss idag

021-13 24 40

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Notarius Publicus

Vad gör Notarius Publicus?
Notarius Publicus (latin, ung. "offentlig tjänsteman") är en person som utses av länsstyrelsen och som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat:
  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på  eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
Notarius Publicus ska vara jur. kand. och ha tillräckliga språkkunskaper samt vara lämplig för uppdraget i övrigt. Regler om Notarius Publicus finns bland annat i Lag (1981:1363) om Notarius Publicus och Förordning (1982:327) om Notarius Publicus.

Allmänt
Du behöver endast komma personligen när det gäller ett namnbestyrkande. I de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.

Namnbestyrkande
Notarius Publicus kan bestyrka en namnteckning på t.ex. ett avtal eller en fullmakt. Vid ett namnbestyrkande bestyrker vi endast namnteckningen, ingenting annat i handlingen. Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka denna. Du måste även ha med dig giltig legitimation. Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort (EEA National ID Card), som utfärdats i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår, giltigt.
Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.
Vid bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg
En del handlingar, bl.a. spanska och franska fullmakter, innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus skall bestyrka. Då måste Du, förutom Din legitimation, ha med Dig underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta, vanligen ett personbevis från skatteverket.
Om Du är osäker på vilket underlag som krävs, kontakta oss gärna för genomgång av handlingarna.

I levnadsintyg för vissa länder skall adress och civilstånd bestyrkas av Notarius Publicus. Har Du ett sådant levnadsintyg skall Du ta med Dig ett färskt personbevis till oss där dessa uppgifter framgår.

 Namn- och behörighetsbestyrkande (firmateckningar)
Namn- och behörighetsbestyrkande innebär att Notarius Publicus bestyrker namnteckning (se ovan) och personens behörighet att underteckna handlingen. Du måste personligen infinna Dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka Din underskrift. Du måste även ha med Dig giltig legitimation och ett registerutdrag från bolagsverket (ej äldre än tre månader) och/eller en fullmakt som visar att Du är behörig att underteckna handlingen.

Bestyrkande av fotokopia
Notarius Publicus kan bestyrka kopior av originalhandlingar. Detta kan vara pass, ID-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet skall Du uppvisa originalhandlingen. Notarius Publicus kommer att kontrollera originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia upprättas och utlämnas.

Apostille
Apostille kan utfärdas på en originalhandling från en svensk myndighet. Ett bestyrkande av en annan Notarius Publicus är en handling från en svensk myndighet. Apostille är ett bestyrkande som godtas i ett konventionsland (Haag-konventionen) som visar att handlingen är en allmän handling från en svensk myndighet samt undertecknad av en myndighetsperson. Exempel på dokument som kan förses med apostille är, personbevis från skatteverket, registerutdrag från bolagsverket, översättningar från en auktoriserad översättare från kammarkollegiet m.m. Apostille utfärdas på en speciell blankett som har en given form och som bara får utfärdas på svenska, engelska eller franska.

Adoption
Kontakta oss för mer information.

Protokoll
Kontakta oss för mer information.
Prislista
 Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster.
(Alla priser inkl. moms)

Legalisering av en namnteckning på ett dokument 300 kr
Legalisering av två namnteckningar på ett dokument 350 kr
Legalisering av en firmatecknares namn & behörighet på ett dokument 450 kr
Legalisering av två firmatecknares namn & behörighet på ett dokument 500 kr
Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original) 300 kr
Intygande / Affidavit 500 kr
Apostille 350 kr
Apostille och legalisering 450 kr

Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme.
För övriga prisuppgifter vänligen kontakta oss.


Faktureringsavgift 150 kr

Betalning
Vi kan inte ta emot kortbetalning utan betalningen måste alltid ske med kontanter.

Fakturering
Vi fakturerar endast företag och inte privatpersoner. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen, för närvarande 9,5 procent, och påminnelse- och expeditionsavgift med 70 kr.