Kontakta oss idag

021-580 23 97

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Affärsjuridik

Köprättsliga frågor
Biträde vid köp och försäljning av fast och lös egendom, deltagande i förhandlingar samt tillämpning och tolkning av köprättsliga avtal.

Avtal
Upprättande av avtal såsom affärsavtal, samarbetsavtal, köprättsliga avtal, arbetsrättsliga avtal, hyres- och arrenderättsliga avtal samt familjerättsliga avtal.
Bolags- och associationsrättsliga frågor
Upprättande av olika bolagsrättsliga handlingar för styrelse och bolagsstämma, registreringsärenden hos Bolagsverket samt rådgivning och biträde vid val av associationsform.

Företagsöverlåtelser
Utförande av due diligence vid företagsöverlåtelser, deltagande i affärsförhandlingar vid försäljning och förvärv av verksamhet eller företag samt upprättande av överlåtelseavtal och andra förekommande avtal.