Kontakta oss idag

021-13 24 40

Arvode

För ett starkt och effektivt sammarbete som håller. Arvode för företag och privatpersoner.

Företag

Våra arvodesprinciper motsvarar de principer som fastställts av Sveriges Advokatsamfund. Vi debiterar i stor utsträckning efter tidsåtgång, men även med hänsyn till ärendets svårighetsgrad och uppnått resultat. Vi strävar alltid efter kostnadseffektiva lösningar utan att ge avkall på kvalitet.
Timarvodet för affärsjuridiska uppdrag uppgår till 1 500 kr – 2 500 kr, exkl moms, beroende på uppdragets karaktär.
Vi fakturerar månadsvis med 30 dagars kredittid om inte annan överenskommelse träffats. I vissa fall begär vi förskott på arvode. Företag som har företagsförsäkring har vanligtvis ett rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som kan erhållas från försäkringen uppgår oftast till maximalt 5 basbelopp, dvs ca 200 000 kr. Självrisken uppgår vanligen till 20 %. Vi hjälper er med kontakterna med försäkringsbolaget.
start3start3
start
xxeafthhq6e bench accountingxxeafthhq6e bench accounting
xxeafthhq6e bench accounting

Privat

Vid uppdrag som offentlig försvarare i brottmål betalar staten vårt arvode. För andra uppdrag för privatpersoner motsvaras vårt timarvode ofta av den taxa som fastställts av staten, f n 1 725 kr inklusive mervärdesskatt.
Vid övriga uppdrag för privatpersoner där arvode ej fastställs enligt taxa, ex vis upprättande av testamente och äktenskapsförord uppgår vårt timarvode till 1 800 kr inklusive mervärdesskatt. Vid affärsjuridiska uppdrag för privatpersoner gäller motsvarande timarvode som för företag, se ovan.
En privatperson kan ofta få hjälp med advokatkostnaderna genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller villa- och fritidshusförsäkringen eller bilförsäkringen. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som försäkringsbolagen betalar ut för ombuds- och rättegångskostnader är begränsad, vanligen till 100 000 kr för varje tvist. Självrisken uppgår vanligen till 20 %. Försäkringen gäller inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta två år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Försäkringen gäller inte heller arbetsrättsliga tvister. Flera andra undantag finns. I sådana fall kan eventuellt allmän rättshjälp erhållas, se nedan.

Den som har en årsinkomst om max 260 000 kr kan få rättshjälp av staten. Rättshjälpen består av ekonomiskt stöd i domstolstvister. Du får stå för viss andel av advokatkostnaderna själv. För äktenskapsskillnad, vårdnadsmål och liknande går det bara att få rättshjälp vid komplicerade förhållanden. Även i övrigt finns det begränsningar i reglerna som är för omfattande för att redogöra för här.

Vi hjälper er att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.